Somato Emotional Release

Het belang van emoties !

Je emoties beïnvloeden mede je gezondheid, iets wat steeds meer door de wetenschap wordt aangetoond en onderschreven. In de Oosterse Geneeskunde spreekt men van inwendige en uitwendige oorzaken. Het emotioneel inzicht en de psychosomatische inwerking op onze gezondheid neemt het grootste percentage in beslag ! Men spreekt soms van emotioneel gif.

De leer van de Somato Emotional Release leert ons dat iedere emotie een bepaalde affiniteit of trillingsfrekwentie heeft, of voorkeur om zich met een bepaald weefsel, orgaan / i ngewand te accorderen ! Ongeuite, niet verwerkte emoties stapelen zich als 't ware op in 't lichaam en beginnen binnen onafzienbare tijd een eigen bestaan te leiden ... .

Feitelijk heb je twee parkeergarages : je lichaam en je geest - Body and mind

  1. In je geest bewaar je emoties als labels . Als hechtingen, als oordelen en als overtuigingen die je vervolgens zet tussen je waarneming van de realiteit en de realiteit zelf. Je neemt de werkelijkheid waar door een bril waarvan het glas gekleurd is door je opgeslagen emoties.
  2. De andere parkeergarage, die van het lichaam, heeft meer directe consequenties voor het geneeskundig handelen, met name de healings-technieken.
De opslagkwaliteit van het lijf voor geweigerde emoties is gigantisch geworden, maar er zijn grenzen. Opgeslagen emoties blokkeren gradueel de normale energiestroom en het is dus denkbaar dat op een bepaalde plaats de energiestroom dermate belemmerd wordt dat klachten optreden, zoals pijn of bewegingsbeperking. Als therapeut moeten we die expressie natuurlijk ondersteunen waarbij het ontladingsproces uitermate belangrijk is en de bekomen inzichten soms enorm verrassend.

Jezelf toestaan alle gevoelens en emoties te ervaren, is een krachtig middel om energie door te laten stromen. Het uiten van emoties is een ontladingsreactie waarmee je fysieke ervaring van de emotie ontkracht. Wat er echter bij veel mensen gebeurt: dat ze een moeilijke en uitdagende situatie mentaal het etiketje 'slecht' geven en de daaruit voortvloeiende emoties onderdrukken.

Als je gevoelens of emoties onderdrukt, kan je emotioneel lichaam niet naar behoren vibreren en 'bevriest', slaat dicht. Als het niet goed kan stromen of vibreren, vermindert je mentale gewaarwording en je gedachten vervagen, worden onduidelijk en verward. De levensomstandigheden die zich heden ten dage voordoen en de emoties die hierop volgen, zijn in feite een uitdaging om tot een hoger bewustzijn te groeien. In de oudheid gingen de 'ingewijden' telkens weer meer intensere inwijdingen tegemoet om het 'meesterschap' te bekomen.

Mogelijke fysieke therapievormen bij het verwerken van verdrongen emoties:

  • Fasciatherapie : het ontbinden/ontwinden/ontspannen van de fasciae of bindweefsel die ons lichaam samenhoudt en tegelijkertijd onderverdeeldt in verschillende compartimenten
  • Cranio-Sacrale
  • Somato-emotional Release: allerlei technieken om vroegere traumata te deblokkeren, te (h)erkennen, te verwerken en leren los te laten.
  • Holistic Pulsing : ritmisch toegepaste schommelbewegingen op het lichaam waarbij het spanningen loslaat en je bewustzijn dieper en dieper wegzakt naar het on(der)bewuste.
  • Chi Nei Tsang : wordt vermeld en uitgelegd bij Martine Vercruysse
  • Acupunctuur: door het feit dat er rechtstreeks door een barrière geprikt wordt, kan de verdediging wegvallen en is het best mogelijk een ontlading uit te lokken, of nog: een gevoel van éénmaking als micro-organisme met het AL-omvattende (macro-cosmos)!
  • Mogelijks nog veel andere om tot inzicht te komen: kinesiologie, NLP, ...  

         Mogelijkheden genoeg!        

 

                                                                                                      

 

 

Wenst u meer informatie over fasciatherapie, acupunctuur of andere oosterse of westerse geneeswijzen? Contacteer ons!