Psycho-energetica                                                                                                     

 

De impact van een woord ... !


Het uitdragen van een gedachte ... !


IN-zicht ...


Visie-wijziging ...


Bewust-wording & Bewust-zijn ...

 

 

 

Psycho-energetica verwijst naar een geheel van kennis, inzichten, waarden en vaardigheden inzake het optimaal functioneren van de menselijke 'psyche' ( van het Grieks afkomstig en duidend op levensbeginsel, ziel ) , beschouwd in zijn meest integrale en multidimensioneel aspect. De psycho-energetica verdiept zich, m.a.w. in de multidimensionele subtiel-energetische aspecten van menselijke communicatie, gedrag en bewustzijn.
De psycho-energetica verwijst naar de realiteit van de ziel met als centrale vraag:
hoe kan de ziel zich in onze werkelijkheid verwerkelijken ?

 

 

C.G. Jung over genezing langs geestelijke weg:

" Ik geloof dat genezen via de niet-materiële weg, door geestelijke methoden, een toekomst van ongekende mogelijkheden heeft. En ik geloof dat haar bereik geleidelijk aan boven dat, wat wij tegenwoordig terecht of onterecht als functioneel beschouwen, uit zal groeien en ook al het organische zal omvatten. Ik zie het morgenrood van een nieuw tijdperk voor mij oplichten, waarin men bepaalde operatieve ingrepen, bijvoorbeeld aan inwendige tumoren, als eenvoudig lapwerk zal zien, ontzet, dat er ooit zo'n beperkte kennis over geneesmethoden bestond. Dan zal er nauwelijks nog ruimte zijn voor de traditionele medicijnen. Het is verre van mij om, op welke manier dan ook, afbreuk te doen aan de moderne geneeskunde en chirurgie, integendeel, ik heb grote bewondering voor beide. Maar ik heb een blik mogen werpen  op de enorme krachten die in de persoonlijkheid zelf wonen en die onder bepaalde omstandigheden, vanuit zulke daarbuiten liggende bronnen, haar doorstromen en die ik niet anders dan goddelijk kan noemen. Krachten, die niet alleen functionele stoornissen kunnen genezen, maar  ook organisch, bepaalde die als louter bijverschijnselen van psychische stoornissen naar buiten komen."

Prof. dr. Carl Gustav Jung

 

 

 

 

heel mooi en leuk:

" ho'oponopono "

 

http://www.youtube.com/watch?v=7Qoq75-DQm4