Fytotherapie of Kruidenkunde                                                                                

 

De kennis van de geneeskrachtige planten is ons reeds vanuit de oudheid overgeleverd via Grieken, Arabieren alsook Romeinen en daarnaast aangevuld met de ervaringen die onze Keltische en Germaanse voorouders ermee opdeden. Dit heeft geleid tot het ontstaan van de 'symptoomgeneeskunde'.

Het waren echter de Chinese kruidengeneeskundigen die een compleet traditioneel systeem ontwikkelden. Na meer dan 3000 jaar historische ervaring is de traditionele Chinese kruidengeneeskunde een systeem geworden met een eigen filosofie, pathologie, diagnostiek en therapie. Hier spreken we over de 'Zang-Fu syndromen '-geneeskunde (Zang-Fu zijn organen of ingewanden). Men onderschat nochtans de waarde van het geneeskruid als 'totaalproduct'. Het heeft op z'n minst een eerbiedwaardig verleden , maar ook voor het heden en zeker naar de toekomst bezit het een onschatbare waarde!

Zoals een boer die groenten verbouwt, eerst z'n terrein zal bevochtigen wanneer deze te droog wordt en deze draineert wanneer de grond te nat wordt, en alvorens de zon en de regen de schuld te geven, zo zullen wij ons ook bezig moeten houden met het herstellen van ons lichaamsterrein . Dit noemen we 'terreingeneeskunde'.

Daarmee introduceren we de derde manier waarop we natuurgeneeskunde kunnen bedrijven, namelijk 'de constitutionele of typologische terreingeneeskunde' en 'de geneeskunde van het basisbioregulatiesysteem' (BBRS).

Dit brengt ons tot een overzicht van drie niveau's van natuurgeneeskunde:

 1. symptoomgeneeskunde; bijv. griep , lumbago , e.a.
 2. syndroomgeneeskunde; bijv. Lever Qi stagnatie, Hart Yin Xu, e.a.
 3. constitutionele/typologische geneeskunde:
  1. terreingeneeskunde: constitutie en temperament; tot welke constitutie of type behoort de patiënt ?
  2. BBRS-geneeskunde: het herstellen van de reactiviteit bij de patiënt op therapie

Belangrijke opmerking en nadenkertje :      " Het is veel belangijker te weten welk type patiënt een ziekte heeft, dan welk type ziekte een patiënt heeft"

C.H. Parry (1755-1822)

 

Noot :                                                                  

Hét voordeel van de zowel Europese als Chinese fytotherapie is dat men echt een effectief harmonisch werkende formule 'op iemands lijf kan schrijven', dus erg uniek naar de authenticiteit van de klacht en de klant toe!                                                        

                                                                                                                  

Heel wat therapeuten die de Traditionele Chinese Geneeskunde of een andere vorm van natuurgeneeskunde beoefenen, hebben het in de praktijk vaak moeilijk om een gedegen behandelingsplan op te bouwen. De meeste patiënten die we in onze praktijk te zien krijgen, vertonen een complexe verzameling van klachten en patronen waardoor het bepalen van een juiste invalshoek van de behandeling zeker niet eenvoudig is. Wanneer we dan een patiënt te zien krijgen met een ontregeling van het BBRS-systeem (basisbioregulatiesysteem) blijkt zo'n patiënt steeds vaker, ondanks een goed gekozen behandelingsstrategie met acupunctuur, kruiden of homeopathica, geen vooruitgang te vertonen. Na verloop van tijd gaat de therapeut ernstig twijfelen aan zijn gekozen strategie en zullen de therapeut alsmede de patiënt, beiden een illusie armer, zonder enig resultaat uit elkaar gaan.

Problemen zoals hierboven geschetst, komen tegenwoordig steeds vaker voor en kunnen in de klinische praktijk meer en meer aanleiding geven tot enzymatische blokkades en therapieresistentie. De patiënt reageert, ondanks een juist gestelde diagnose en therapie niet zoals men dit zou mogen verwachten, soms heel traag, veelal volledig niet. Zo'n patiënt bevindt zich dan op een niet-reactief niveau. Door het toevoegen van zogenaamde "sleutels" aan een specifiek fytotherapeutische of homeopathische behandeling kunnen we in veel gevallen de deur naar herstel weer openen en deze patiënten opnieuw reactief maken, déchelleren en daarmee een therapieresistentie opheffen. Eén van deze biocybernetische sleutelstrategieën is het gebruik van embryonaal plantenweefsel, de zogenaamde "Gemmotherapeutica". Gemmotherapeutica (jonge plantenscheuten/-knoppen) zijn (cel-)differentiatie- promotoren en werken altijd in op het basisbioregulatiesysteem (BBRS).***

Meer uitleg over BBRS (verklaart de organische herstelprocessen op biomoleculair- en intracellulair niveau) :
moderne histologen ontdekten dat het uitwisselen van stoffen en prikkels ter hoogte van de cel niet rechtstreeks gebeurde maar over een grondsubstantie met 'filterfunctie'.
De cel staat daarmee niet rechtstreeks in contact met de capillairen van de bloedbaan, evenmin als met de zenuwuiteinden. Ook het lymfevatenstelsel maakt geen direct contact met de cel. Al deze vormen van communicatie met de cel (uitwisseling van stoffen en prikkels alsook de opname van restprodukten uit die zelfde cel) gebeuren via het zogenaamde grondsysteem.
Dit BBRS, aanwezig in het gehele lichaam (uitgezonderd het epitheel), is opgebouwd uit extracellulair vocht en zacht bindweefsel, het zogenaamde "transit-mesenchym" en is daarmee het grootste 'orgaan' van het lichaam (zo'n 60%) en daarnaast tevens intermediair convergentiepunt van het vegetatief zenuwstelsel en van de capillairen.

Histologisch gezien bestaat dit systeem uit:

 • een netwerkvormend geheel van vaste bindweefselcellen (fibrocyten);
 • niet-gedifferentieerde stamcellen (fibroblasten), de toti-potentiële bindweefselcellen;
 • vrije bindweefselcellen met daarin weerstandcellen, plasmacellen en hystiocyten, mestcellen en lymfocyten welke vrij kunnen bewegen in het netwerkvormend, fijnmazig geheel van fibrocyten;
 • elastische vezels (fijn) en collagene vezels (grof)
 • de zogenaamde eiwitarme amorfe grondsubstantie.

Het team van de Universiteit van Utrecht beschreef dit systeem van grondregulatie als een centraal regulatiesysteem met drie polen:

 1. Neurale pool (centraal zenuwstelsel): communicatie via het autonome zenuwstelsel;
 2. Cellulaire pool (lymfe, reticulohistocytaire systeem): communicatie via de immuniteit;
 3. Humorale/hormonale pool (bloed,hypofyse,bijnieren): communicatie via hormonen.

Later ontdekte prof. H. Heine van de universiteit van Witten dat deze grondsubstantie van het BBRS niet zo amorf (zonder vorm) was als men dacht, maar een gelachtig voorkomen heeft en in hoofdzaak bestaat uit multipolymere suiker-eiwitbindingen, het zogenaamde proteoglucaanpatroon, gebonden aan hyaluronzuurketens. Ze is daarnaast erg rijk aan elektrolyten en onverzadigde vetzuren. Prof. H. Heine noemde dit het oudste informatiesysteem van de zuurstofademde organismen, welke het mogelijk maakt dat een veelheid aan lichaamscomponenten zich als een eenheid gaan gedragen. Via dit systeem kunnen alle cellen van een organisme contact maken met alle andere cellen van hetzelfde organisme.

*** : sleutelstrategieën voor het reguleren van het BBRS

 • Acupunctuur
  • Somatotopische of micro-acupunctuur
   gebaseerd op het bioholografische principe
  • Extra-meridianen acupunctuur
   gebruik makend van een integraal netwerk die dient als reservoir en distributie van energie en bloed door het gehele lichaam
  • Eciwo-acupunctuur
   gebaseerd op de hypothese dat een levend orgnisme bestaat uit diverse, mozaïeks-gewijs, gepolariseerde niveau's waarvan elk deel een eciwo is
 • BBRS-REACTIVATOREN:
  • Gemmotherapie (het gebruiken van embryonale plantenweefsels)
  • Organotherapie (het gebruiken van gepotentiëerde weefsel-extracten)
  • Algotherapie (zeewieren: voor zowel intern als extern gebruik; o.a. spirulina en chlorella)
  • Groene leem (geneeskrachtige klei voor inw./uitw. gebruik)
  • Schüsslerzouten (biochemische zouten / gepotentiëerde mineralen met kristalstructuur)  
                                                                                              " Omdat de verbinding tussen lichaam en geest de biochemie blijkt te zijn ...
                                                                       
   kan gesteld worden, dat er een relatie bestaat tussen de temperamenten en de celzoutgroepen ..."
  • Mineraalgemmotherapie

Meer informatie over fytotherapie en andere alternatieve geneeswijzes?