Bio-energetica                                                                             

Bio-energetica is oorspronkelijk een geneeswijze voor de behandeling van lichamelijke èn psychische stoornissen.
Het is een methode om de levenskracht te stimuleren en te bevrijden.
Het wordt gezien als een brug tussen Oosterse bewustzijns- en lichaamsscholen enerzijds en Westerse psychologie anderzijds.

Zo wordt bijvoorbeeld in de Chinese Geneeskunst veel aandacht besteed aan de verspreiding van lichaamseigen energieën langs bepaalde banen, de meridianen.
Vandaar dat we soms ook spreken van 'meridiaanstretching ',  van organen 'opladen'  enz.

                                                                                      

( Binnen het Taoïsme word er nog verder gegaan: we spreken van ons openen naar de vier windstreken, afstemmen op de natuurelementen, planetaire energieën, ... enz., welgerichte meditaties en visualisaties ..
van oneindig binnenin tot de oneindige kosmische energie buiten ons .. .  Alles in relatie tot alles .. . )

Bio-energetica staat voor vitaliteit van lichaam en ziel:  een prettige innerlijke beweging ervaren die zich uitdrukt in warmte, welzijn en levensvreugde met een aanstekelijke positieve uitstraling tot gevolg.
We krijgen invloed op subtiel afgestemde innerlijke reguleringsprocessen en verhogen ons bewustzijnsproces.
Hierbij verdiepen we ons contact met onszelf en worden bewuster van de wederzijdse beÏnvloeding met en door onze omgeving wat uitmondt in een directer en meer gerichte omgang met anderen: door afwisselend naar buiten te treden, te openen, een toenadering te doen , een inspanning te leveren en dan ten gepaste tijde af te schermen, terug te trekken, ontspannen, verwerken, tot de essentie te komen, ... (en opnieuw ..)
Er wordt ook meer ruimte gecreëerd voor het toelaten van natuurlijke processen en meer spontaniteit van lichamelijke reacties en gevoelens.

Het is de bedoeling dat we terug meer feeling krijgen voor wat werkelijk in ons omgaat en voor de signalen vanuit onze omgeving.. !

(PS : dit is zelfs zichtbaar te maken via het computer-scan-systeem NEShealth ! Interesse ? Neem contact op ! )

Meer informatie over alternatieve geneeswijzes?

Enkele persoonlijke bedenkingen

 • Wetenschappelijk is het zo dat midden onze hersenen onze gevoelshersenen zitten (het zo genaamd lymbisch systeem, met de amygdala) en onderaan dit systeem de hypothalamus met de hypofyse die gans ons neuro-endocrien-hormonaal stelsel regelt. Onze gevoelens bepalen dus in feite deze regelingsprocessen ... .
  Onze denk- en gedragspatronen (de hersenen er omheen) zijn aldus opgebouwd rondom onze gevoelens.
  Met onze gevoelens leren omgaan is dus van primordiaal belang, voor onze gezondheid, voor onze relaties, voor onze samenleving, ...
  ( => belang van opvoeding hieromtrent ! .. )
 • Ons hart, de symbolische zetel van onze gevoelens, zit, hangt, staat, ligt 'midden' ons lichaam als 't ware. Tussen onze mentale (hoofd) en onze fysieke (buik) ik.
  We spreken soms van : een compromis sluiten tussen je verstand en je hart.   Of nog : iets doen met hart en ziel.
 • Anderzijds: in de Ayurvedische geneeskunde staat de hart-chakra centraal tussen de andere in
  (en eens je hartchakra geopend, maakt dit de weg vrij voor een mooiere, vrijere, en diepere beleving van dit leven én tot verdere ontplooiing van de hogere chakra's ... ! )
 • In de Chinese geneeskunde staat het vuur-element (hart en bloedvaten) centraal bovenaan in de 5 elementenbewegingsleer en symboliseert de volle expansie in de natuur, de zomer, warmte, hitte, bloei, vruchtbaarheid, schoonheid, affectie, genegenheid, geduld, liefde, blijschap, levensvreugde, tevredenheid.
  Het tenvolle tot ontplooiing brengen van je capaciteiten ! Het volledige potentieel eruit halen !

Dus ons wel gevoelen bepaalt zeker mede onze gezondheid en omgekeerd ook: werken we aan onze gezondheid, dan geeft ons dat toch een goed gevoel..

 

 

 

 

Een alinea uit " KOSMOS, een integrale visie op de wereld " :


" We beginnen het volledige universum nu te zien als een holografisch netwerk van energie en informatie, een organisch geheel dat in alle schaalgrootten van zijn bestaan
heel en één is en wordt gekenmerkt door onderlinge samenhang.
Wij mensen zijn - net als alle andere dingen in het universum - non-lokaal met elkaar én al het overige verbonden,
en wel op manieren die niet gebonden zijn aan de tot voor kort geldende beperkingen van ruimte en tijd ... . "

Ervin Laszlo & Jude Currivan