4 Dimensioneel Lichaamswerk                                                                          

Dit lichaamswerk is oorspronkelijk ontstaan als een vervolgcursus van de Shiatsu-opleiding (*) met als oorspronkelijke benaming Shin Tai  en  later werd dit 4 Dimensioneel Bodywork genoemd.   Het is één van de meest complete benaderingen van de mens in al zijn aspecten ... !  

                                      

4 Dimensioneel : omdat dit soort lichaamswerk een extra dimensie opent ;
een dimensie naar een hoger bewustzijn, iets extra's, iets dat je voorheen nooit gewaar geworden bent
(buitenzintuiglijke waarnemingen als 't ware) .. ;
je komt tot inzichten (**) die je voordien niet had en als je dan ook nog eens in je kracht komt te staan om te gaan leven volgens die inzichten ... kan je alleen maar  aan  levenskwaliteit winnen !

Niet alleen de gewaarwordingen tijdens de behandeling(en) buiten tijd en ruimte ...
maar intussen is er al enige tijd sprake dat onze leefwereld in de vijfde dimensie vertoeft, en nog verder evolueert ... vandaar ook al die veranderingen op wereldvlak,
een soort bewustwording op hoger niveau waar we niet kunnen aan ontsnappen ...
waar we willens nillens mee moeten evolueren !

Het is een prachtige manier om aan 'lichaams'-werk te doen, en tegelijkertijd inzicht te krijgen  hoe ons levenspuzzeltje in elkaar zit en toebehoort aan een nog groter plan .. !

Alles heeft een reden en niets is zomaar ..
Eens in-zicht, heb je zelf veel in de hand .. én kan je er jezelf en anderen mee helpen !
Kan je zelfs misschien meehelpen aan een betere leefwereld .. .

(*) www.dumai.be => www.4dimensionallife.com   

                Dit is het solide fundament van de Du Mai methode.
                Het beschrijft je op een praktische manier:

                - Hoe bewust te worden in wat leven en mens zijn echt is.
                - Inzicht krijgen in waarom je leven eruit ziet zoals het nu is.
                - Hoe in connectie komen met wat jij in dit leven te doen hebt.
                - Spiritualiteit in je praktisch en werelds leven integreren.
                - Het potentieel op de verschillende niveaus vrijmaken
                  (fysiek/emotioneel/mentaal/spiritueel)
                - Hoe door de illusies van het leven heen kijken.
                - Persoonlijke evaluatiemethode op de 4 verschillende niveaus.
                - Hoe gebruik ik de praktische ervaringen in mijn leven voor cultivatie van overvloed, inzicht en liefde in mijn leven.
                                                                         

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                
(**) waar een bepaald klachtenpatroon oorzakelijk verband mee houdt ;                                                         
       hoe je een bepaalde levensvisie 'gekweekt ' hebt ;                                                                           
       hoe je (on)bewust in een bepaalde levenssituatie terecht gekomen bent ;
       wat je oorspronkelijke ' blauwdruk ' inhield ... enz.

 

Zeker de moeite waard ; aanbevelenswaardig ! zelfs als ' therapeut ' .. ! 

 

 

 

 

Terug naar alternatiefgezond.be - Alternatieve en complementaire geneeswijzen.